CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

La revista té per objectiu trobar punts en comú entre professionals de la docència i de la investigació per fomentar el debat que condueixi al perfeccionament de la pràctica docent,  així com a una millor comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües, i del paper de la llengua en l’aprenentatge de continguts curriculars.

ISSN
2604-5893
eISSN
2604-5613

Derecho Animal

És la primera publicació jurídica dedicada als estudis interdisciplinaris sobre les relacions entre humans i animals i compta amb una àmplia difusió internacional. El seu objectiu bàsic és publicar i difondre la recerca original i el treball tècnic rigorós en dret animal i altres ciències afins (ciències del benestar animal, polítiques públiques relatives als animals, ètica, nutrició, educació, teràpies assistides amb animals, història de la cultura). Els continguts abasten tots els camps de la recerca en dret animal.

eISSN
2462-7518

Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts

Concebuda amb un esperit multicultural i transdisciplinari, aquesta revista és un instrument privilegiat per a la difusió de produccions teòriques o creatives singulars. Doletiana constitueix una plataforma oberta al debat i a la transmissió d’investigacions vinculades amb la traducció, l’escriptura i les teoritzacions afins des d’una perspectiva plural.

eISSN
1988-3366

Grafo Working Papers

Revista científica nascuda dins del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona i on es publiquen resultats especialment rellevants de recerques, discussions i debats científics duts a terme en el si del grup. La revista es nodreix dels treballs de recerca (en curs o ja finalitzats) d'investigadors/as, siguin membres del grup o que participin en les seves activitats de manera directa.

eISSN
2014-5993

Links & Letters

Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret.

ISSN
1133-7397

Methodos

La revista publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu, amb vocació d’esdevenir un espai de trobada entre l’ensenyament secundari i l’universitari, entre l’estudi del llatí i el del grec, entre la didàctica de la llengua i la de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X

Orsis

Revista editada per les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació).

Recerca Musicològica

Revista d’investigació, revisada per parells i d’accés obert, que publica estudis referits bàsicament a la musicologia hispànica, sense descartar l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

ISSN
0211-6391
eISSN
2339-6504