Intercanvi científic

Foto de múltiples llibres vistos des de d'alt.

El Servei de Publicacions de la UAB col·labora amb el programa d’intercanvi científic digital de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

L’intercanvi científic permet a la UAB compartir el seu fons editorial en format electrònic amb la resta d’universitats acollides al programa. D’aquesta manera, els membres de la comunitat universitària de la UAB també poden accedir als llibres de les altres universitats que participen en el projecte de forma gratuïta.

El catàleg de l’intercanvi científic disposa actualment de més de 14.000 llibres digitals de 56 universitats diferents. L’accés als continguts es realitza directament a través de la plataforma UneBook, que ofereix la possibilitat d’accedir a una còpia digital simultània de cada llibre, sempre que l’usuari es trobi al campus de la UAB o hi accedeixi a través d’una VPN que l’identifiqui com a membre de la UAB.

En cas que un llibre tingui un elevat volum de consultes per part d’una universitat, el Servei de Biblioteques d’aquella institució té aleshores l’opció de comprar llicències addicionals per cobrir la demanda d’accés a aquell llibre concret.

Els principals avantatges de l’intercanvi científic són:

  • Genera estalvi econòmic per a les universitats i augmenta la difusió de la producció científica.
  • Els professors, estudiants i investigadors tenen més facilitat per accedir als continguts i difondre la seva producció a tota la xarxa de biblioteques universitàries.
  • Les biblioteques incrementen els recursos d'informació sense cost addicional ni necessitat de treballar amb plataformes terceres.
  • Les editorials universitàries aconsegueixen augmentar l’ús de les seves publicacions entre la comunitat universitària de tot l’Estat.

Durant l’any 2021 l’intercanvi científic digital va rebre més d'1.250.000 consultes i actualment hi participen les universitats següents: Alcalá, Alacant, Almería, Autònoma de Barcelona (Servei de Publicacions de la UAB i Edicions UAB), Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Complutense de Madrid, Coruña, Deusto, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Europea Miguel de Cervantes, Extremadura, Francisco de Vitoria, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Internacional de Andalucía, Internacional de La Rioja, Jaén, Jaume I, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Málaga, Murcia, UNED, Navarra, Oberta de Catalunya, Oviedo, País Vasco, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca, Pública de Navarra, Rovira i Virgili, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid i Zaragoza.

També es pot accedir, mitjançant l’intercanvi científic, als libres publicats pels centres de recerca següents: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Casa de Velázquez, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fundación San Millán de la Cogolla i Ministerio de Educación y Formación Profesional; així com als de Genueve Ediciones.