Presentació

Tipografies antigues d'impremta

El Servei de Publicacions de la UAB és un servei tècnic general de suport a la comunitat universitària en matèria de política editorial i de producció de publicacions.

L'activitat de l'editorial se centra en la publicació de llibres propis per encàrrec o en coedició amb altres organitzacions, públiques o privades, per cobrir les necessitats de la UAB. En aquesta línia, dona un suport a la docència que s'imparteix a la Universitat amb la publicació de manuals i materials didàctics dirigits a les titulacions que la UAB ofereix als estudiants, contribueix a la difusió de l’activitat científica i tècnica amb la publicació de llibres especialitzats, revistes científiques i tesis doctorals, i promou els vincles i la transferència de coneixement entre la Universitat i la societat amb la publicació d’obres divulgatives i l'organització d'activitats culturals. Així mateix, l'editorial s'encarrega de la producció de la papereria oficial de la UAB.

Actualment, les principals línies de treball del Servei de Publicacions estan dirigides a impulsar la publicació de llibres en format electrònic, a potenciar les revistes científiques mitjançant la plataforma ReDi, basada en OJS, i a promoure la ciència oberta a través de la col·laboració amb altres institucions i universitats.