DOI a la UAB

Grup de gent sostenint una bombeta

El Servei de Publicacions gestiona l’assignació de DOI a les revistes científiques allotjades a la plataforma de revistes digitals ReDi de la UAB, i el Servei de Biblioteques, als conjunts de dades (datasets) allotjats al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB.

Qui pot sol·licitar el DOI?

Podran sol·licitar el DOI les revistes científiques o de divulgació de la investigació de la UAB que s’editin en format electrònic als serveis del ReDi (http://revistes.uab.cat) i que es gestionin amb OJS (Open Journal Systems). La petició s'ha de fer per escrit a sp.revistes.digitals@uab.cat.


El DOI de la UAB

El número de DOI es gestiona amb l’agència Crossref. Aquest número segueix l'estructura descrita de prefix i sufix que assignarà el Servei de Publicacions d’acord amb un patró comú a totes les revistes. Una vegada assignat un DOI a un article, no es podrà modificar.


Cost del DOI

El Servei de Publicacions assumirà el cost dels DOI dels nous números publicats. Es valorarà amb cada revista l’assignació de números DOI a l’històric, el cost dels quals, en aquest cas, l'ha d'assumir la revista.
 

Obligacions dels editors de les revistes

  • Fer constar el número de DOI al PDF de l’article que es pengi a l’OJS en un lloc visible de la primera pàgina seguint l’esquema <https://doi.org/numeroDOI> (vegeu: https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-aleu-rojas/698-pdf-ca).
  • Utilitzar el número de DOI per citar els articles publicats a la vostra revista (p. e. Carbonero Muñoz, Domingo; Raya Díez, Esther; Ruiz Vega, Agustín (2022). «Estudio de la exclusión social a través de registros de datos de servicios sociales: análisis a partir de la herramienta SiSo». Papers, 107 (2), e2985. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2985>).
  • Comprovar que les referències bibliogràfiques de tots els articles que es publiquen inclouen els números DOI, en cas que en tinguin d’assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <https://doi.org/numeroDOI>. Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia a http://www.crossref.org/SimpleTextQuery, on prèviament cal registrar-se (vegeu l’apartat Referències bibliogràfiques a: https://analisi.cat/article/view/v65-zamora-garrido-sanchez/3383-pdf-es). Als PDF caldrà comprovar que els enllaços són operatius i enllacen amb les pàgines dels articles referenciats.
  • Emplenar, d’acord amb la nomenclatura que  proposa el ReDi, els camps de la identificació pública a l’OJS, tant a les dades del número com a cadascun dels articles del sumari. Aquestes dades no es podran modificar una vegada publicat el número.
  • Comunicar al ReDi (sp.revistes.digitals@uab.cat) els nous números publicats (només per a les revistes que no gestionen el procés d’edició al Servei de Publicacions). Una vegada reportat, el ReDi s’encarregarà de fer els tràmits a Crossref per tal d’activar els DOI assignats. Aquest pas és essencial, ja que, altrament, els números DOI no són operatius. Suggerim que abans de publicar el número contacteu amb el ReDi perquè revisi que no s’hagi produït cap error.
  • No modificar els paràmetres de la configuració del vostre OJS ni reassignar mai els números DOI. Una vegada assignats no es poden canviar.
  • Esmenar, en el termini d’una setmana, els errors que es reportin des de Crossref.
     

Penalitzacions

En cas que es produeixin sancions per part de Crossref a causa de les males pràctiques de la revista, aquesta n’assumirà el cost.
Desatendre les obligacions pot arribar a comportar la retirada del número de DOI a la revista.


Informació general sobre el DOI.