Tipografies antigues d'impremta

El DOI (digital object identifier o identificador d’objecte digital) és un codi alfanumèric que identifica qualsevol objecte digital, per exemple, un article de revista científica, un capítol de llibre, un conjunt de dades (dataset), una comunicació d’un congrés, un àudio, un vídeo, una imatge…

Serveix per identificar de manera unívoca i persistent un objecte digital, de manera que, si la seva URL canvia, aquest objecte continua tenint la mateixa identificació i, per tant, pot continuar sent localitzat a internet sense possibilitat d’error.


Estructura

El sistema DOI va ser estandarditzat a través de la norma internacional ISO 26324, publicada l’any 2012. Un codi DOI segueix l’estructura següent:

  • un prefix que identifica l’entitat editora
  • un sufix a continuació que identifica l’objecte digital concret

Per traduir el DOI a una adreça d’internet (URL) només cal escriure el domini https://doi.org, afegir a continuació el prefix de l’entitat editora i finalment el sufix de l’objecte. Exemple: https://doi.org/10.2824/324042


Podeu consultar la informació sobre el DOI a la UAB.