Tipografies antigues d'impremta

Què és l’ISSN?

L’ISSN (International Standard Serial Number) és un codi numèric internacional que permet identificar publicacions seriades i s’aplica en particular a les revistes.

L’ISSN consta de vuit xifres separades en dos grups de quatre per un guió; l’última xifra correspon a un dígit de control. L’ISSN va associat al títol registrat de la publicació seriada (a les revistes normalment és a la capçalera) i sempre és el mateix per a tots els números de la sèrie; per tant, un canvi en el títol registrat o «clau» de la publicació seriada comportarà l’assignació d’un nou ISSN. L’ISSN també està associat al format de publicació, de manera que l’edició en paper té assignat un ISSN i l’edició digital en té un altre de diferent.

L’assignació d’un ISSN per a una sèrie és compatible amb l’assignació d’un ISBN per a cada volum de la sèrie. En aquest cas, els dos números s’han d’indicar conjuntament a cada volum.

 

Qui pot sol·licitar l’ISSN?

L’ISSN el pot sol·licitar qualsevol entitat relacionada amb el món de l’edició, producció, comercialització, distribució, tractament, difusió i ús de les publicacions en sèrie: editors, impressors, distribuïdors, agències de subscripció, llibreters, biblioteques, centres de documentació i serveis d’indexació i resums. L’assignació de l’ISSN a Catalunya la fa la Biblioteca de Catalunya.

El Servei de Publicacions de la UAB pot gestionar l’obtenció de l’ISSN per a les revistes científiques amb les quals tingui un acord de producció o distribució, o bé per a les revistes que es gestionin o vulguin integrar-se a la plataforma ReDi de revistes digitals de la UAB.

 

Com se sol·licita l’ISSN?

La sol·licitud de l’ISSN per a una publicació seriada es pot fer directament a la Biblioteca de Catalunya.

El Servei de Publicacions pot gestionar l’obtenció de l’ISSN per a aquelles revistes o publicacions seriades que tinguin un centre oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona —serveis centrals, facultats, departaments, instituts o grups de recerca formalment reconeguts— com a entitat editora de la publicació. En aquests casos, el responsable legal de l’ISSN assignat serà a tots els efectes el centre que faci la sol·licitud.