Propietat intel·lectual i accés obert

Tipografies antigues d'impremta

El Servei de Publicacions publica i difon els continguts generats per la comunitat acadèmica, investigadora i universitària en general i posa el coneixement a l’abast de tots els usuaris. El Servei promou la publicació de la producció científica i cultural en format d’accés obert, d’acord amb la política d’accés obert a la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012.

Els autors i les autores de les obres publicades tenen, respecte de les seves obres, uns drets morals i uns drets d’explotació o patrimonials emparats per la llei. Aquests drets abasten diversos àmbits, com ara el reconeixement públic de l’autoria o l’opció d’escollir el tipus de difusió que es vol fer, comercial o en obert, segons el tipus d'obra, i d’autoritzar o no la reutilització dels continguts per a la creació de noves obres.

En les publicacions que es distribueixen a través del circuit comercial, el Servei de Publicacions signa un contracte d’edició amb els/les autors/ores on es regulen tots els detalls de la publicació i la comercialització. Aquest tipus de contracte s’aplica només als llibres que es distribueixen a través llibreries i plataformes comercials en línia.

En les publicacions que es difonen en format electrònic d’accés obert, el Servei de Publicacions proposa assignar una llicència Creative Commons, d'acord amb les recomanacions de la UAB, que indiqui l’ús que es pot fer de l’obra un cop publicada. La difusió en obert s’aplica als llibres que no tenen distribució comercial, a les revistes científiques i a les tesis doctorals.

Per a més informació sobre aquest apartat es pot consultar el web de la UAB sobre propietat intel·lectual i accés obert.