Ajuts a revistes

Grup de gent sostenint una bombeta

Per acord de la Comissió d’Investigació, la UAB manté un programa específic d’ajuts econòmics amb l’objectiu d’incentivar la millora constant de les revistes científiques de recerca i garantir-ne l'estabilitat econòmica. Aquest programa d'ajuts, des de fa uns anys, està basat en la signatura de contractes-programa entre les revistes i la UAB amb una vigència de quatre anys i vinculats al compliment d'objectius amb la finalitat de proporcionar un suport institucional estable que permeti a les revistes treballar per millorar progressivament els seus estàndards de qualitat o per mantenir-los en cas que hagin assolit un nivell de reconeixement òptim.

La competència sobre l'àmbit de revistes científiques de recerca actualment recau en el Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics, encarregat de fer la convocatòria dels ajuts.

A la convocatòria, s'hi poden presentar les revistes científiques de recerca editades o coeditades per la UAB que estiguin reconegudes al Directori oficial de revistes científiques de la UAB, que garanteix que les revistes inscrites compleixen els requisits mínims imprescindibles per ser considerades publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La quantitat destinada a l'última convocatòria, REV2021-2024, ha estat de 87.157,21 €.