Publicació de llibres propis

El Servei de Publicacions és una editorial universitària que publica i distribueix llibres propis o en coedició amb altres universitats, institucions i editorials públiques o privades.

Dins del procés de publicació de llibres del Servei, els originals que es presenten són valorats per experts sota la supervisió d’un director de col·lecció, en un procediment que en certifica la qualitat científica i acadèmica. Quan el llibre és acceptat per publicar-lo, l’equip tècnic del Servei garanteix que el procés d’edició i de distribució es realitzarà amb rigor professional i amb totes les garanties.

Actualment, la principal línia de treball del Servei en l’àmbit editorial està dirigida a promoure la publicació de llibres en format electrònic i a impulsar la ciència oberta.