Llicència CC-by-nc-nd

Revistes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb llicència Creative Commons BY-NC-ND:

Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts

Concebuda amb un esperit multicultural i transdisciplinari, aquesta revista és un instrument privilegiat per a la difusió de produccions teòriques o creatives singulars. Doletiana constitueix una plataforma oberta al debat i a la transmissió d’investigacions vinculades amb la traducció, l’escriptura i les teoritzacions afins des d’una perspectiva plural.

eISSN
1988-3366

ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

Revista electrònica internacional sobre teoria i aplicacions de la visió per computador i l’anàlisi d’imatges. És una revista d’accés obert que publica articles sense càrrecs als autors. Pertany al Centre de Visió per Computador i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou els camps següents: visió per computador, reconeixement de patrons, processament d’imatges i vídeo, interacció multimodal i multimèdia, anàlisi de documents, biometria, anàlisi d’imatges mèdiques i aplicacions en tots aquests camps.

eISSN
1577-5097

Enseñanza de las Ciencias Sociales

La revista està dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Es objectius se centren a donar a conèixer els treballs d’investigació que es realitzen sobre didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d’aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d’investigació. L’àmbit d’aquesta revista és internacional i és dirigida des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

eISSN
2014-7694

Publicacions Matemàtiques

Revista de recerca sense ànim de lucre publicada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1976. La revista acull treballs originals i estudis expositius de matemàtiques. Durant tot el procés editorial es presta una especial atenció als autors. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un volum. La revista té una gran difusió mundial. Tots els articles publicats són de lliure accés a través de la pàgina web.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350

SORT

Revista internacional llançada l’any 2003. Publicada semestralment, en anglès, per l’Institut d’Estadística de Catalunya, està coeditada per set universitats públiques catalanes amb la col·laboració de la International Biometric Society i la Societat Catalana d’Estadística. SORT promou la publicació d’articles originals de caràcter metodològic o aplicat o motivats per un problema aplicat en estadística, investigació operativa, estadística oficial o biometria.

ISSN
1696–2281
eISSN
2013–8830