Revista internacional llançada l’any 2003. Publicada semestralment, en anglès, per l’Institut d’Estadística de Catalunya, està coeditada per set universitats públiques catalanes amb la col·laboració de la International Biometric Society i la Societat Catalana d’Estadística. SORT promou la publicació d’articles originals de caràcter metodològic o aplicat o motivats per un problema aplicat en estadística, investigació operativa, estadística oficial o biometria.

Català