Enseñanza de las Ciencias Sociales

La revista està dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Es objectius se centren a donar a conèixer els treballs d’investigació que es realitzen sobre didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d’aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d’investigació. L’àmbit d’aquesta revista és internacional i és dirigida des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

eISSN
2014-7694
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català