Publicacions Matemàtiques

Revista de recerca sense ànim de lucre publicada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1976. La revista acull treballs originals i estudis expositius de matemàtiques. Durant tot el procés editorial es presta una especial atenció als autors. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un volum. La revista té una gran difusió mundial. Tots els articles publicats són de lliure accés a través de la pàgina web.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català