Llicència CC-by-nc

Revistes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb llicència Creative Commons BY-NC:

Catalan Journal of Linguistics

La revista publica articles de recerca que desenvolupin anàlisis formals de l’estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d’una teoria general del llenguatge humà. Els seus àmbits d’estudi inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica, amb atenció especial a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de variació entre les llengües naturals.

ISSN
1695-6885
eISSN
2014-9719

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Revista acadèmica d’accés obert adreçada als estudiosos i professionals que s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre el territori a diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis i respostes. L’objectiu és la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i disciplines afins.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512

Dynamis

Revista internacional dedicada a la història de la medicina, de la salut i la malaltia, i de la ciència, amb especial atenció a perspectives historiogràfiques noves i interdisciplinàries. Des de la seva fundació el 1981, publica treballs originals de recerca i ressenyes en diverses llengües de l’àmbit de la Unió Europea, que són accessibles en línia sense restriccions. Tots els originals rebuts són sotmesos a dos informes anònims realitzats per persones expertes i es recullen en índexs i bases de dades internacionals reconegudes.

ISSN
0211-9536
eISSN
2340-7948

Faventia

Fundada el 1979, és una revista d’accés obert editada pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, en format digital i imprès. Publica articles i notes de recerca i ressenyes de llibres sobre filologia grega, filologia llatina, lingüística indoeuropea i tradició clàssica, així com sobre història i arqueologia de les èpoques antiga i medieval. Tots els articles són avaluats per experts pel mètode de cegament doble, d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. La revista edita un volum anual i preveu la possibilitat d’editar-ne d’extraordinaris, els Faventia Supplementa.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X

Manuscrits

Publicació del Departament d’Història Moderna i Contemporània que edita treballs inèdits de recerca sobre l’Edat Moderna (segles XV-XVIII). Els articles, sotmesos a una avaluació d’experts amb cegament doble, estan redactats en català, castellà o anglès. És una de les revistes més ben valorades en la seva matèria de tot Espanya, ja que, des de la seva fundació el 1985, ha estat un vehicle bàsic per introduir algunes de les tendències historiogràfiques europees més innovadores.

ISSN
0213-2397
eISSN
2014-6000

Medievalia

Aquesta revista té com a objectiu la publicació de recerca innovadora en tots els àmbits dels estudis medievals. Els seus articles ofereixen tant noves descobertes com aportacions conceptuals i de fons als diversos espais del medievalisme. De manera complementària, s’hi fomenta la col·laboració transversal entre especialistes i el treball multidisciplinari. S’hi ofereix també la revisió actualitzada de les darreres novetats bibliogràfiques en una àmplia secció de ressenyes.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410

Methodos

La revista publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu, amb vocació d’esdevenir un espai de trobada entre l’ensenyament secundari i l’universitari, entre l’estudi del llatí i el del grec, entre la didàctica de la llengua i la de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X

Papers. Revista de Sociologia

Fundada l’any 1972, és una revista científica impulsada pel Departament de Sociologia. El seu objectiu principal és publicar recerca empírica original i treball teòric rigorós dels de tots els camps de la investigació sociològica. A més, s’obre a explorar les fronteres interdisciplinàries dins les ciències socials sempre prenent com a punt de partida la sociologia.

ISSN
0210-2862
eISSN
2013-9004

Quaderns d'Italià

La revista publica estudis sobre llengua i literatura italiana i dedica una atenció particular a les relacions entre les cultures italiana i ibèrica en un sentit ampli: lingüística contrastiva, literatura comparada, teoria de la traducció, estudis de recepció i estudis interdisciplinaris, com ara les connexions entre literatura i art, música i arts visuals, etc. S’adreça als acadèmics i, en particular, als interessats en l’italià. Per les diverses universitats implicades, la revista manté una estreta connexió amb les diferents iniciatives organitzades en el camp de l’italià (conferències, lliçons i esdeveniments per al públic en general).

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828