Medievalia

Aquesta revista té com a objectiu la publicació de recerca innovadora en tots els àmbits dels estudis medievals. Els seus articles ofereixen tant noves descobertes com aportacions conceptuals i de fons als diversos espais del medievalisme. De manera complementària, s’hi fomenta la col·laboració transversal entre especialistes i el treball multidisciplinari. S’hi ofereix també la revisió actualitzada de les darreres novetats bibliogràfiques en una àmplia secció de ressenyes.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català