Catalan Journal of Linguistics

La revista publica articles de recerca que desenvolupin anàlisis formals de l’estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d’una teoria general del llenguatge humà. Els seus àmbits d’estudi inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica, amb atenció especial a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de variació entre les llengües naturals.

ISSN
1695-6885
eISSN
2014-9719
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català