Quaderns d'Italià

La revista publica estudis sobre llengua i literatura italiana i dedica una atenció particular a les relacions entre les cultures italiana i ibèrica en un sentit ampli: lingüística contrastiva, literatura comparada, teoria de la traducció, estudis de recepció i estudis interdisciplinaris, com ara les connexions entre literatura i art, música i arts visuals, etc. S’adreça als acadèmics i, en particular, als interessats en l’italià. Per les diverses universitats implicades, la revista manté una estreta connexió amb les diferents iniciatives organitzades en el camp de l’italià (conferències, lliçons i esdeveniments per al públic en general).

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català