Enseñanza de las Ciencias

La revista publica articles sobre temes rellevants per a l’educació científica i matemàtica, des de l’educació infantil fins a la universitària: investigacions que permetin avançar en les bases didàctiques de l’aprenentatge científic i matemàtic; treballs que informen de l’impacte de diferents pràctiques educatives que tinguin com a objectiu promoure l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques; i treballs relacionats amb l’epistemologia i la història de la ciència i les matemàtiques.

ISSN
0212-4521
eISSN
2174-6486

Quaderns d'Italià

La revista publica estudis sobre llengua i literatura italiana i dedica una atenció particular a les relacions entre les cultures italiana i ibèrica en un sentit ampli: lingüística contrastiva, literatura comparada, teoria de la traducció, estudis de recepció i estudis interdisciplinaris, com ara les connexions entre literatura i art, música i arts visuals, etc. S’adreça als acadèmics i, en particular, als interessats en l’italià. Per les diverses universitats implicades, la revista manté una estreta connexió amb les diferents iniciatives organitzades en el camp de l’italià (conferències, lliçons i esdeveniments per al públic en general).

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828