Faventia

Fundada el 1979, és una revista d’accés obert editada pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, en format digital i imprès. Publica articles i notes de recerca i ressenyes de llibres sobre filologia grega, filologia llatina, lingüística indoeuropea i tradició clàssica, així com sobre història i arqueologia de les èpoques antiga i medieval. Tots els articles són avaluats per experts pel mètode de cegament doble, d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. La revista edita un volum anual i preveu la possibilitat d’editar-ne d’extraordinaris, els Faventia Supplementa.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català