CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

La revista té per objectiu trobar punts en comú entre professionals de la docència i de la investigació per fomentar el debat que condueixi al perfeccionament de la pràctica docent,  així com a una millor comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües, i del paper de la llengua en l’aprenentatge de continguts curriculars.

ISSN
2604-5893
eISSN
2604-5613
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
-
Català