Llicència CC-by-sa

Revistes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb llicència Creative Commons BY-SA:

Geologica Acta

Revista internacional de ciències de la terra que proporciona un mitjà innovador i d’alta qualitat per a la difusió científica, amb investigadors i especialistes en el camp de les ciències de la terra com a principal audiència. Som una organització sense ànim de lucre, d’accés obert (tipus Diamant), que té com a objectiu la difusió ràpida de resultats i l’intercanvi eficient d’idees entre les diverses comunitats d’investigadors en ciències de la terra. Des de 2019, d’acord amb els estàndards actuals, publiquem de manera contínua un volum anual.

ISSN
1695-6133
eISSN
1696-5728

Langue(s) et parole

La revista va néixer el 2015 en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una publicació anual coeditada per ambdues institucions. Pretén ser un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques. Publica, al marge de miscel·lànies, números temàtics sobre problemàtiques específiques transversals relacionades amb la lingüística de la llengua i la lingüística de la parla, el contacte de llengües i les seves manifestacions literàries i culturals, la filologia, la traductologia, la lexicografia i la creació de diccionaris, i la didàctica de llengües i cultures.

eISSN
2466-7757

Scriptum digital

Revista electrònica d’accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l’edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d’edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc.). La revista no afavoreix cap corrent teòric o metodològic en particular.

eISSN
2014-640X