Scriptum digital

Revista electrònica d’accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l’edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d’edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc.). La revista no afavoreix cap corrent teòric o metodològic en particular.

eISSN
2014-640X
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català