Langue(s) et parole

La revista va néixer el 2015 en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una publicació anual coeditada per ambdues institucions. Pretén ser un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques. Publica, al marge de miscel·lànies, números temàtics sobre problemàtiques específiques transversals relacionades amb la lingüística de la llengua i la lingüística de la parla, el contacte de llengües i les seves manifestacions literàries i culturals, la filologia, la traductologia, la lexicografia i la creació de diccionaris, i la didàctica de llengües i cultures.

eISSN
2466-7757
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català