Nuevas de Indias

Publicada pel Centre d’Estudis de l’Amèrica Colonial de la Universitat Autònoma de Barcelona, la revista se centra en la història i la literatura espanyola i iberoamericana colonial, que abasta, a grans trets, els segles XVI–XIX, amb una perspectiva multidisciplinària. També s’hi consideren el debat cultural comú a Espanya, Amèrica i els nous mons ibèrics, així com els enfocaments teòrics i metodològics per examinar l’època colonial a partir dels estudis culturals.

eISSN
2462-7291
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català