Tradumàtica

Se situa en la confluència dels àmbits de la traducció i les tecnologies, amb vocació d’agregar coneixements experts, més enllà dels enfocaments estrictament tècnics o científics o dels interessos comercials. La revista es divideix en tres seccions: Tradumàtica oberta, amb articles de recerca sobre qualsevol aspecte d’investigació en tecnologies de la traducció; Tradumàtica dossier, secció monogràfica monogràfica; i Tradumàtica breu, amb articles breus sobre resultats preliminars, plantejament de projectes, apunts metodològics, etc.

eISSN
1578-7559
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català