Tiempo devorado

La revista publica articles referits a la història dels últims trenta anys, preferentment en l’àmbit internacional, però també en l’espanyol i català. Ocasionalment seran objecte d’interès innovacions i mètodes historiogràfics actuals aplicats a la història contemporània en general, com també tot tipus de problemàtiques i consideracions referides a l’ensenyament i la investigació de la història actual.

ISSN
2565-2915
eISSN
2385-5452
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català