Locus Amoenus

Revista científica de periodicitat anual i accés obert, publicada des de l’any 1995 pel Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Utilitza el sistema d’avaluació d’experts amb cegament doble. Publica articles relatius a tots els camps de la història de l’art prioritzant l’originalitat, la rellevància i l’enfocament interdisciplinari.  

ISSN
1135-9722
eISSN
2014-8798
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català