Isogloss

Revista de lingüística teòrica i experimental, amb les varietats romàniques com a objecte de recerca. Publica articles sobre qualsevol fenomen lingüístic en qualsevol varietat romànica. No es dona preferència a cap enfocament teòric específic, però els articles han de tenir clares implicacions per a la teoria de la llengua i no han de ser només de caràcter descriptiu.

eISSN
2385-4138
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català