Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster o estudis doctorals (i postdoctorals fins a un màxim de cinc anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents), i també articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca, així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català