Llicència CC-by-nc-sa

Revistes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb llicència Creative Commons BY-NC-SA:

1611. Revista d'història de la traducció

La revista publica recerques sobre traduccions en les llengües que existeixen o van existir a la península Ibèrica i a l’Amèrica Llatina. Com a historiadors de la traducció, ens interessa recuperar les «grans» traduccions, les obres censurades o prohibides, les variacions en les maneres de llegir els textos de les diferents èpoques. La revista pretén rescatar i divulgar (en castellà, català i anglès) la memòria cultural extraordinària que la traducció revela.

eISSN
1988-2963

Quaderns IEE

Revista de periodicitat semestral promoguda per l’Institut d’Estudis Europeus amb el suport del Centre de Documentació Europea. El seu objectiu és donar a conèixer els estudis que es realitzen sobre la Unió Europea des d’una perspectiva multidisciplinària. Així mateix, es proposa ser una plataforma de suport i promoció de joves investigadors al principi de la seva carrera acadèmica i d’acadèmics emergents.

eISSN
2696-8525