Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a





REDES obté el segell de qualitat de la FECYT

La revista Redes de la UAB ha obtingut el Segell de Qualitat a la VII Convocatòria d'Avaluació de Revistes de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

El Segell de la FECYT reconeix a aquelles publicacions científiques espanyoles que han acreditat criteris de qualitat en el seu procés editorial i en el sistema de revisió d'iguals, alhora que compleixen amb una sèrie de requisits de professionalització internacionalment reconeguts.





13/09/2021 [Imprimir]