Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

Els manuals de toxicologia de la UAB, a TV3

El dimecres 18 de novembre de 2009, a les 14,20 hores, es va emetre per TV3-Televisió de Catalunya, el programa Medi Ambient, amb per títol “Conèixer els tòxics”. Pretén ensenyar com la natura ens ha fet des de sempre regals que, de vegades, han resultat enverinats. El programa pren com a referència l’obra Tòxic, verins, drogues i contaminants, del professor Raimon Guitart, que ha estat publicada pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.Tòxic, verins, drogues i contaminants, és una obra publicada en tres volums, pensada per introduir a la toxicologia a tota persona que estigui interessada a conèixer aquest món tan particular i atractiu, com malauradament desconegut. Els tres volums poden ser llegits de forma independentment i no requereixen grans coneixements previs en la matèria, ja que cadascun d’ells aborda des del principi diferents qüestions de la ciència en general i de la toxicologia en particular, i ho fa des d’un punt de vista històric i raonat, que facilita al lector una millor comprensió.

El primer volum “Un recorregut per la toxicologia i el món que l'envolta” ajuda a penetrar d’una manera progressiva i, al mateix temps, amena, en el món dels tòxics, dels verins, de les drogues i dels contaminants. El segon, “Un segon tomb pel fascinant món de la toxicologia” parla, entre altres temes, dels antídots i la seva peculiar història, el que són les mutacions i els càncers, o com es calcula si amb una cervesa ja n’hi ha prou per donar positiu al volant en un test d'alcoholèmia. En el tercer volum, “Viure i morir segons la toxicologia”, tenen un pes important les toxines bacterianes, com les de la diftèria i el còlera, però també hi tenen cabuda la radiació còsmica, les microones, la capa d’ozó i els CFC, l’oxigen i l’envelliment, les armes químiques i biològiques o el tabac i els treballs epidemiològics que en van demostrar la perillositat.

El Dr. Raimon Guitart és cap de la Unitat de Toxicologia del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i està especialitzat en la problemàtica de la contaminació d’animals i d’aliments. Als anys noranta va tenir un paper destacat en la promulgació de la llei estatal que prohibeix l’ús de perdigons de plom en zones humides.

Per consultar la web del programa Medi Ambient de TV3


Per més informació sobre els llibres:

Tòxics, verins, drogues i contaminants. Volum 1 . Un recorregut per la toxicologia i el món que l'envolta

Tòxics, verins, drogues i contaminants. Volum 2. Un segon tomb pel fascinant món de la toxicologia

Tòxics, verins, drogues i contaminants. Volum 3. Viure i morir segons la toxicologia

17/11/2009 [Imprimir]