Professor Titular de Dret del Treball i la Seguretat Social.