Catedràtica de Dret Civil , Degana de la Facultat de Dret.