Professor Titular de Dret del Treball i la Seguretat Social, Vicedegà d'ordenació acadèmica, Dret+Droit i màsters.