Catedràtic de Dret Penal, Vicedegà de Qualitat i Innovació Docent. Coordinador Grau de Criminologia.