Oriol Pujolàs és professor associat de recerca a l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i professor investigador vinculat a la UAB. Treballa en els camps de la gravitació i de la física de partícules i ha fet recerca al Yukawa Institute for Theoretical Physics (Kyoto), a la New York University i al CERN (Ginebra). És professor de la UAB des de 1997, on ha impartit docència de càlcul en variable complexa, mecànica quàntica, relativitat general i cosmologia.