Antoni Méndez és catedràtic emèrit de Física Teòrica a la UAB i investigador en el camp de la física d’altes energies. Ha fet recerca a la Universitat d’Oxford, al CERN (Ginebra), al DESY (Hamburg) i a les universitats de Florida (Gainesville) i de Califòrnia (Berkeley). És professor de la UAB des de 1971, on ha impartit docència de càlcul en una i diverses variables, càlcul en variable complexa, espais de Hilbert, teoria de grups, física quàntica i física de partícules.