Remei Perpinyà Morera (Ribes de Freser, 1961) és doctora en Història (2000) i professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2023). Va ser cap d’estudis de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents des de la seva creació, el 2002, fins al 2006, i professora de la mateixa escola fins al 2023. Ha publicat treballs sobre arxivística i gestió de documents, accés a la informació i arxius de la ciutadania. Ha estat vocal de la Junta de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, membre del Consell Nacional d’Arxius i membre del Comitè Executiu de la Section on Archival Education de l’International Council on Archives (2006-2012).