Mònica Montserrat és professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, i professora de la diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB.