David Paloma és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, i director de la diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB.