Derecho Animal

Derecho Animal (Dret Animal) és una col·lecció promoguda i coordinada per l’International Center for Animal Law and Policy (ICALP), de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que publica obres de caràcter transversal i internacional sobre dret animal i ciències del benestar animal. Els llibres d'aquesta col·lecció estan orientats a la comunitat científica i acadèmica, com també a un públic més general que vulgui estar més informat o que necessiti estar professionalment al dia en aquestes matèries. Tothom que consideri que els animals són una part important de la nostra societat trobarà en aquesta col·lecció una guia i orientació imprescindibles.

Els objectius principals de la col·lecció són donar a conèixer l’avanç de la ciència i les polítiques públiques del dret animal, construir un nucli d’opinió independent i fonamentat, que faciliti l’accés a un coneixement nou i actualitzat de la relació entre humans i animals, divulgar resultats de la recerca en dret animal duta a terme tant en l’àmbit espanyol com en l’internacional, i difondre treballs originals, inèdits i amb una edició científica de qualitat, posant una especial atenció en els treballs d’investigació que es realitzen en el marc del Màster en Dret Animal i Societat de la UAB.