Jordi Vidal (Barcelona, 1974) és professor agregat del Departament de Cièn­cies de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en historiografia i història del Pròxim Orient Antic. Actualment codiri­geix el projecte de recerca «La asiriología y la arqueología bíblica en España durante el franquismo», finançat pel Ministeri de Ciència i lnnovació. Entre les seves obres destaquen Las aldeas de Ugarit (Sabadell, 2005), Studies on Warfare in the Ancient Near East (Münster, 2010), Diccionario biográfico del orientalismo antiguo en España (la Corunya, 2013), Historia del Instituto del Próximo Oriente Antiguo (1971-2012) (Barcelona, 2016), La interpretación del antiguo Israel (Barcelona, 2017), Lletres bíbliques. La correspondència entre Francesc Cambó i Bonaventura Ubach (Barcelona, 2021), L'arqueòleg de Cambó (Bellaterra, 2021) i Viatge a Terra Santa (1930) (Bellaterra, 2022). És el fundador i director de la revista acadèmica Historiae.