InnovaDret

La col·lecció «InnovaDret» de la Facultat de Dret de la UAB té com a objectiu principal difondre la innovació docent en l’àmbit del Dret i l’anàlisi de les diverses metodologies d’aprenentatge jurídic. El professorat de totes les disciplines i àrees de coneixement de la Facultat contribueix a les publicacions de la col·lecció oferint una visió àmplia i completa de les pràctiques innovadores que es desenvolupen en l’ensenyament del Dret.

Així, la col·lecció es nodreix de les reflexions que es comparteixen cada curs al seminari permanent del Grup InnovaDret. En aquesta iniciativa participa professorat de la Facultat de Dret per analitzar amb un enfocament multidisciplinari diverses experiències d’innovació docent. La voluntat és que amb aquestes publicacions es pugui difondre el resultat de les seves anàlisis a tota la comunitat universitària.