Innovació docent i aprenentatge jurídic. Desafiaments i oportunitats del nou model docent del grau de Dret

Portada del llibre
1
eISBN
9788410202085

El Grup InnovaDret de la Facultat de Dret de la UAB, creat al curs 2020-2021 gràcies a l’impuls del deganat, presenta una publicació derivada de la primera edició del seu seminari permanent durant l’any acadèmic 2021-2022. Aquesta obra està centrada en la innovació docent dins del nou model del grau de Dret i la seva finalitat és compartir experiències i eines per millorar la pràctica docent.

El volum compila les contribucions del professorat de diverses àrees i explora un ventall de metodologies d’aprenentatge jurídic que volen situar l’estudiant al centre del procés educatiu. Les temàtiques abordades inclouen reflexions sobre la simulació de judicis a Dret Penal per part de Joan Baucells i María José Rodríguez Puerta, o l’ús del debat com a eina d’aprenentatge a l’assignatura de Penalogia per part de Josep Cid. D’altra banda, Cristina Blasi analitza l’aplicació de MOOC com a mètode de digitalització, i Josep Cañabate, la gestió d’equips docents en el nou model docent. Carles Górriz i Susana Navas dediquen, respectivament, dos capítols a  la revisió i l’elaboració de documents jurídics en assignatures com Dret Mercantil o Dret de Successions. Finalment, Ricard Esteban estudia l’aprenentatge i servei en el treball de fi de grau de Dret.

Aquesta obra col·lectiva surt a la llum amb la voluntat que sigui la primera d’una sèrie de publicacions sobre la innovació docent en l’àmbit del Dret dins de la col·lecció «InnovaDret».