Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Manuals de la UAB
 
Govern i polítiques públiques a Catalunya (1980-2000). Autonomia i benestar. Vol 1 
Autor: Gomà, Ricard; Subirats, Joan (coord.)
Col·lecció i núm: Manuals de la UAB  26 
Primera edició: 2001
Pàgines: 363
Format: 16,5 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s:  Edicions Universitat de Barcelona
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAN0026
Dipòsit legal: B. 44.208-2000
ISBN (paper): 84-490-2089-1.
PVP: 17,43 €

 

 

Autor/s: Presentació (Ricard Gomà, Joan Subirats), 15. . I. Elements de context. 1. Rendiment institucional i legitimació política a Catalunya (1980-2000): algunes reflexions inicials (Ricard Gomà, Joan Subirats), 21. 2. Democràcia, federalisme iplurinacionalitat: una perspectiva des de Catalunya (Ferran Requejo, Sven Wynants), 33. . II. El govern de l'economia. 3. Models i polítiques de finançament de la Generalitat: pautes d'estabilitat, canvi i conflicte (Antoni Castells), 49. 4. Economia, territori i polítiques públiques a Cataluna: la consolidació de Barcelona com a metròpoli internacional (Joan Trullén), 69. . III. Ocupació i sistema educatiu. 5. La política laboral a Catalunya: política de baixa iantensitat i gestió neoliberal (Albert Recio, Natàlia Rosetti), 85. 6. La política educativa a Catalunya: univeralització, fragmentació i reproducció de les esigualtats (Xavier Bornal, Xavier Rambla), 113. . IV. Protecció i inserció social. 7. La política sanitària catalana: la construcció d'un sitema universal de provisió pluralista (Raquel Galleo), 137. 8. Polítiques de serveis socials i rendes mínimes d'inserció: les assignatures pendents de la ciutdania social (José Adelantado, José Antonio Noguera), 159. 9. Polítiques d'immigració a Catalunya (1985-2000): entre la inserció i la precarització dels col·lectius immigrats (Miquel Àngel Alegre), 195. . V. Família i gènere. 10. Polítiques de serveis a les famílies: residualitat pública en un context cultural

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa