Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Anàlisi multivariable de dades estadístiques 
Autor: López Roldán, Pedro; Lozares Colina, Carlos
Col·lecció i núm: Materials  93 
Primera edició: 2000
Pàgines: 198
Format: 19 x 28 cm
Enquadernació: En rústica
Idioma: Català
Matèria: 5. Ciències Pures. Ciències exactes i naturals. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0093
Dipòsit legal:
ISBN (paper): 84-490-2066-2.
PVP: 13,22 €

 

Ressenya: Anàlisi multivariable de dades estadístiques ofereix una presentació i una introducció a l'anàlisi multivariable, alhora que és un text destinat a aprofundir el coneixement dels procediments que hem seleccionat. Així, un primer capítol es destina a la definició de la naturalesa de l'anàlisi multivariable amb la classificació dels diferents procediments i una breu ressenya d'aquests. Un segon capítol introdueix els principals conceptes matemàtics de l'àlgebra vectorial i matricial que estan a la base dels mètodes i les tècniques d'anàlisi multivariable. Del panorama de procediments d'anàlisi, hem optat per seleccionar-ne dos pel seu interès per a la pràctica de la investigació sociològica: el tercer i el quart capítol tracten respectivament de l'anàlisi factorial de components principals i de l'anàlisi de classificació, procediments que s'utilitzen de manera complementària amb l'objectiu de construir tipologies.. En la presentació d'aquests continguts hem considerat sempre tres elements: insistim en els aspectes formals, de formulació matemàtica i estadística inherents a l'anàlisi multivariable; també procurem fer comprensible aquesta formulació per donar la capacitat interpretativa al lector utilitzant diversos exemples; i finalment, fem ús del programari estadístic de l'SPSS per il·lustrar i aplicar els coneixements.. El text és fruit de l'experiència docent en assignatures de tècniques d'investigació social . i d'anàlisi de dades que hem tingut ocasió d'impartir com a professors del Departament . de Sociologia de la UAB. Per tant, el text incorpora una orientació i és dirigit sobretot als estudiants de l'àmbit de les ciències socials que necessiten el coneixement de procediments d'anàlisi estadística més avançats. 

Autor/s: Presentació, 5. . 1. Introducció a l'anàlisi multivariable, 9. 1.1. Introducció, 9. 1.2. L'anàlisi multivariable: característiques i classificació, 9. 1.3. Breu ressenya d'alguns mètodes, 16. Bibliografia, 20. . 2. Elements matemàtics per a l'anàlisi de dades, 23. 2.1. Vectors i espais vectorials, 24. 2.2. Matrius i càlcul matricial, 40. 2.3. El tractament de vectors i matrius amb el programari SPSS, 56. Bibliografia, 67. . 3. L'anàlisi factorial de components principals, 69. 3.1. Presentació, 69. 3.2. L'anàlisi factorial: característiques i classificació, 70. 3.3. L'anàlisi de components principals. Definició, objectius i model d'análisi, 73. 3.4. Realització d'una ACP amb el programari SPSS, 108. Bibliografia, 140. . 4. L'anàlisi de classificació, 143. 4.1. Presentació, 143. 4.2. Classificació, tipologia i taxonomia, 144. 4.3. L'anàlisi de classificació: característiques, objectius i model d'anàlisi, 146. 4.4. Exemple d'aplicació, 171. 4.5. Aplicació de l'anàlisi de classificació amb l'SPSS, 177. Bibliografia, 192. . Índex de gràfics i taules, 195

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa