Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Anàlisi bivariable de dades estadístiques 
Autor: López Roldán, Pedro; Lozares Colina, Carlos
Col·lecció i núm: Materials  79 
Primera edició: 1999
Pàgines: 
Format: 19 x 28 cm
Enquadernació: Rústega
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0079
Dipòsit legal:
ISBN (paper): 84-490-1708-4.
PVP: 6,61 €

 

Ressenya: Anàlisi bivariable de dades estadístiques constitueix un curs d'introducció . als mètodes i tècniques d'anàlisi de dades de naturalesa quantitativa, on es relacionen dues variables: taules de contingència, anàlisi de variança i anàlisi de regressió, amb un contingut que es presenta equilibrat entre la necessària formulació dels procediments i la interpretació dels resultats obtinguts amb l'ajut del programa SPSS. El text és fruit de l'experiència docent en assignatures de tècniques d'investigació social i d'estadística que hem tingut ocasió d'impartir com a professors del Departament de Sociologia de la UAB. . Per tant, el text incorpora una orientació i és dirigit principalment a l'estudiant de l'àmbit de les ciències socials, particularment de la sociologia, que necessita el coneixement dels procediments estadístics d'anàlisi amb un caràcter introductori aplicat al seu camp. 

Autor/s: Presentació 5. 1. L'Anàlisi de taules de contingència 7. 1.1. Introducció 7. 1.2. Presentació i nomenclatura de les taules de contingència 8. 1.3. Independència i associació. Lectura d'una taula de contingència bivariable 11. 1.4. La prova de txi-quadrat c2 13. 1.5. Mesures del grau d'associació 18. 1.5.1. Mesures d'associació global 18. 1.5.2. Mesures d'associació global basades en txi-quadrat 20. 1.5.3. Significació dels estadístics 22. 1.5.4. Mesures d'associació local 23. 1.6. L'anàlisi log-lineal 28. 1.6.1. Models amb dues variables 30. 1.6.2. Test de significació 37. 1.6.3. Exemple d'aplicació 39. 1.7. L'anàlisi de correspondències 43. 1.8. Anàlisi de taules de contingència multidimensionals 47. 1.8.1. L'anàlisi de taules de contingència amb una variable de control 48. 1.8.2. L'anàlisi de relacions causals 50. 1.8.3. L'anàlisi de relacions d'interdependència 53. Bibliografia 54. 2. L'Anàlisi de variança 57. 2.1. Introducció 57. 2.2. Prova estadística del contrast d'una mitjana 58. 2.3. Prova estadística de la diferència entre dues mitjanes 59. 2.4. L'anàlisi de variança unifactorial: principals conceptes i formulació 63. 2.4.1. Introducció 63. 2.4.2. Efecte de la variable i el model anova 64. 2.4.3. Validació del model 65. 2.4.4. La força de la relació 71. 2.4.5. Contrastos entre grups 72. Bibliografia 73. 3. L'anàlisi de regressió. 3.1. Introducció 75. 3.2. Concepte i mesura de la correlació 77. 3.3. L'anàlisi de regressió simple 82. 3.3.1. Especificació del model 83. 3.3.2. Estimació i significació dels paràmetres del model 84. 3.3.3. Verificació del model 88. 3.3.4. Altres anàlisis 92. Bibliografia 93. Annex 95

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa