Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Curso de lengua española: diacronía 
Autor: Claveria Nadal, Glòria; Prat Sabater, Marta; Sánchez Lancis, Carlos
Col·lecció i núm: Materials  76 
Segona edició: 2017
Pàgines: 100
Format: 19 x 28 cm
Enquadernació: Rústega
Idioma: Castellano
Matèria: 8. Lingüística. Literatura. Filologia. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0076
Dipòsit legal:
ISBN (paper): 84-490-1658-4.
PVP: 7,21 €
ISBN (ebook): 9788449078552. PVP: 3,99 €. Format: pdf
 

Ressenya: Este Curso de lengua española: diacronía presenta una introducción básica tanto para el estudio de la lingüística histórica en general como de la historia de la lengua y la gramática histórica del español en particular, principalmente en lo que se refiere a la evolución de su sistema fónico. Se combinan las guías de ayuda para la explicación de las clases con la realización de ejercicios prácticos que facilitan su mejor comprensión. Este material docente permite seguir con mayor fluidez las explicaciones dadas en la asignatura de Lengua Española IV de la titulación de Filología Hispánica, dentro del Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía . y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Autor/s: Presentació 5. Tema 1 Administració d'empreses: aspectes generals 7. 1.1 Concepte introductori d'administració 7. 1.2 Principals aportacions al pensament administratiu 8. 1.3 Administració i societat: l'àmbit extern 15. 1.4 Administració global i comparativa 16. Tema 2 Planificació empresarial i presa de decisions 19. 2.1 La planificació empresarial 19. 2.2 Tipus de plans i fases de la planificació empresarial 20. 2.3 Els objectius empresarials 23. 2.4 Direcció per objectius 25. 2.5 Anàlisi de les decisions empresarials 26. Tema 3 Anàlisi i elecció de les estratègies empresarials 31. 3.1 Anàlisi i diagnòstic de l'entorn i de l'empresa. El mètode DAFO 31. 3.2 Anàlisi competitiva i estratègies competitives 33. 3.3 La cadena de valor (Porter) 39. 3.4 Catàleg d'alternatives estratègiques 41. 3.5 Formulació d'estratègies mitjançant carteres de productes 43. 3.6 Estratègies de cooperació i concentració empresarial 49. 3.7 Annexa. Classificació dels sectors industrials 50. Tema 4 Organització empresarial 53. 4.1 Conceptes bàsics d'organització empresarial 53. 4.2 Formes d'estructurar l'organització empresarial 56. 4.3 Criteris abstractes i concrets de departamentalització 58. 4.4 Centralització i descentralització empresarial 65. 4.5 L'estructura de les organitzacions (Mintzberg, 1998) 67. Tema 5 Control directiu 73. 5.1 Procés de control 73. 5.2 Requeriments per a un control efectiu 73. 5.3 Tècniques de control 73. Bibliografia 74

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa