Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Documents
 
Allò que el corrector no s'endugué. La correcció postdigital 
Autor: Casals, Daniel; Torrent, Anna M.; Bassols, Margarida
Col·lecció i núm: Documents  109 
Segona edició: 2018
Pàgines: 200
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català
Matèria: 8. Lingüística. Literatura. Filologia. Matèria IBIC: CBW
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: DOC0109
Dipòsit legal: B-9.166-2017
ISBN (paper): 978-84-490-6447-0.
PVP: 14 €
ISBN (ebook): 978-84-490-6449-4. PVP: 6,99 €. Format: pdf
 

Ressenya: Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.

Vol facilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència, aquells dels quals l'usuari té menys informació. Per això aborda els temes que més problemes li provoquen: la puntuació, les convencions i els aspectes tipogràfics, els pronoms personals forts i febles, els possessius, les preposicions per i per a, els règims verbals, els verbs ser i estar, els adverbis amb -ment, els adjunts locatius, les datacions, l'ordre oracional i sintagmàtic, els connectors, la correlació verbal i les interferències lingüístiques.

Cada unitat resumeix el tipus de problema que tracta, n'explica els paràmetres que el determinen, hi ofereix un seguit de solucions genuïnes i d'exercicis, i facilita bibliografia complementària per aprofundir-hi.

Les propostes abracen el català central però tenen en compte tant la llengua estàndard escrita com la llengua estàndard oral i els registres informals.  

Autor/s: DANIEL CASALS

Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Lingüística i Periodisme, i professor titular de la UAB adscrit al Departament de Filologia Catalana, del qual és actualment director. Centra la seva recerca en l’ús actual i històric del català als mitjans de comunicació. Ha publicat articles i llibres com El català en antena, Ràdio en català i, en coautoria, El català als mitjans de comunicació. És coeditor de Futbol i llengua i editor de Quan la llengua ven. Estudis de llenguatge publicitari català.

ANNA M. TORRENT

Doctora en Filologia Catalana, membre del grup Llengua i Mèdia des de la seva creació i directora del 1991 al 2004. La seva investigació s'ha centrat en la llengua dels mitjans i de la publicitat. Ha coordinat diversos projectes d'investigació subvencionats sobre el model de llengua a la televisió catalana. És autora de La llengua de la publicitat, i coautora i coeditora d'Els anuncis de la premsa, Futbol i llengua i Guia fonètica per a les televisions locals.

MARGARIDA BASSOLS

Pedagoga, doctora en Filologia Catalana i membre del grup Llengua i Mèdia, del qual va ser directora del 2005 al 2013. Ha abordat temes com l'argumentació, la controvèrsia televisiva i l’emocionalització del discurs. Entre les seves obres més destacades hi ha Les claus de la pragmàtica i El llenguatge dels polítics. El cas català. També és coautora i coeditora d'El col•loquial dels mitjans de comunicació i L'audiodescripció en català.

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa